Skip navigation

SAGRE ile Tarım ve Bilisim Teknolojisi sinerjisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu eğitim materyali 4 ana modülde sunulmaktadır. Her bir modül, öğrenme hedefleri kapsamında belirli bir konuya,bu konulardaki en son bilgilere, yeni teknolojilerin tarımda nasıl kullanılacağına odaklanmaktadır.

BAŞLAYIN
SAGRE

SAGRE ile öğrenin

Dersler 4 modüle ayrılmıştır.

Testi geçmek

Bilginizi test edin

Sertifikayı alın

Testi geçerseniz bir sertifika alacaksınız

Öğrenme Çerçevesi

SAGRE İLE BÜYÜYÜN

Bu öğrenme çerçevesi, "DİJİTAL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN ARAÇLAR - AKILLI TARIM UZMANLIĞI" projesi için öğrenme materyalinin geliştirilmesinin ilk aşamasını temsil etmektedir. Geliştirilen öğrenme materyali, tarım uzmanlarının kimyasal ve biyo-gübreleme, Akıllı tarım teknolojileri (örneğin hassas tarım) ve döngüsel ekonomi ile ilgili bilgi ve becerilerini tamamlayacaktır.

Geliştirilen eğitim modüllerinin izlenmesi sonucu kazanılabilecek yetkinlikler ve kullanılması önerilen metodolojiler bu projenin çıktılarıdır. Eğitim sırasında kullanılması önerilen metodoloji, öğrenme konularından türetilen öğrenme hedefleri, çıktılar ve değerlendirmelerin bir açıklamasını içeren Geriye Dönük Tasarım Metodolojisidir.

SAGRE Hakkında